Stupeň krytí - IP klasifikace

Většina elektro výrobků jsou označena stupněm ochrany proti prachu či vodě. Jedná se o zkratku IP s číslem, které znamená stupeň ochrany výrobku. Na obrázku jsou uvedeny jednotlivé klasifikační stupně ochrany.

IP (internacional protetion) - mezinárodní označení.

Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem.

Písmeno, které je doplněno za druhou číslicí ve znaku IP udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, např. IP 10B.

Tato písmena se používají pouze v těchto případech:

  • je-li skutečná ochrana před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává 1. číslice.
  • je-li udána jen ochrana před dotykem nebezpečných  částí, první chatakteristická číslice je potom nahrazena písmenem.

Tento vyšší stupeň ochrany může být zajištěn přepážkami, vzdálenostmi uvnitř krytu nebo vhodným tvarem otvorů.

A - chráněno před dotykem hřbetem ruky

B - chráněno před dotykem prstem

C - chráněno před dotykem nástrojem

D - chráněno před dotykem drátem

 

Následují popis zobrazuje stupně IP krytí.

IP klasifikační ochrana je vždy dvojciferné číslo. První číslice udává ochranu před cizím předmětem, druhá představuje voděodolnou ochranu.

pěst .................1 - 1 svislý déšť

prst ..................2 - 2 mírně šikmý déšť

nástroj hrubý.    3 - 3 šikmý déšť

nástroj jemný.   4 - 4 stříkající voda

prach částečně.  5 - 5 tryskající voda

prach úplně.       6 - 6 intenzivně tryskající voda

..............................7 dočasný ponor

..............................8 trvalý ponor

Například venkovní zásuvka s označením IP 54 je částečně prachuodolná a odolná proti stříkající vodě.