Elektrorevize

Přístroj sloužící k revizi ručního nářadí a spotřebičů Přístroj k provádění revizí elektroinstalací


Firma ELWI elektro provádí revize elektrických zařízení do 1 000 V:

· Revize elektroinstalací.

· Revize hromosvodů.

· Revize spotřebičů.

 

Proč provádět výchozí a pravidelné revize:

Dle platných právních norem (Vyhl. 48/82 Sb., nebo zák. 262/2006 Sb.) musí být elektrická zařízení pravidelně revidována.

Je nutno provádět výchozí revize a periodické revize v předepsaných termínech. Každé elektrické zařízení s přibývajícími roky stárne a periodické revize jsou jedním ze způsobů prevence před úrazy a požáry zaviněnými závadami na elektroinstalaci a pokud se řádně provádí i údržba tak i před závažnými poruchami, což se pak pozitivně projevuje na životnosti i spolehlivosti elektrického zařízení.

Zanedbáním některé z těchto povinností se provozovatel vystavuje možným postihům ze strany státních orgánů ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Revize elektrických zařízení provádíme převážně včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, náročnější odstraňování závad provádíme po domluvě.

Revize jsou prováděny pomocí nejmodernějších měřících přístrojů a zkušeným revizním technikem.

 

 

Kontakt na revizního technika:

Jaroslav Wiglasz

mobil: +420 775 981 891

e-mail: wiglasz@seznam.cz

 

Ceny jsou stanoveny dle platných norem, ale samozřejmě vždy záleží na dohodě.